LICENTE DE LUCRU IN ZONA LIBERA GIURGIU

Licentele de lucru se acorda la solicitarea utilizatorilor,contracost, pe o perioada de o luna, 3 luni, 6 luni,12 luni, dupa caz, pentru fiecare dintre activitatile ce urmeaza a fi desfasurate în Zona Libera.

La expirarea licentei, titularul poate solicita reînnoirea acesteia.
Documentele care stau la baza eliberarii licentelor de lucru, în Zona Libera Giurgiu, sunt urmatoarele :

1. Pentru « UTILIZATOR « – agent economic sau persoana fizica care are relatii contractuale directe cu Administratia Zonei Libere Giurgiu :

a) persoane juridice române
– documentele legale de constituire a societatii comerciale ( statutul si contractul de societate, hotarârea judecatoreasca sau actul unic de constituire, eventuale acte aditionale de modificare a unor clauze din actul constitutiv );
– certificatul de înmatriculare a societatii la Oficiul Registrului Comertului unde firma are sediul social;
– certificatul de înregistrare fiscala ;
– cererea completata conform modelul tip, anexa 2 la OMLPTL nr.1431/2002;
– împuternicirea persoanei care reprezinta firma pentru îndeplinirea formalitatilor necesare eliberarii licentei de lucru în Zona Libera Giurgiu;
– contractul de concesiune, închiriere, asociere sau de prestari de servicii (inclusiv comenzile confirmate, ofertele confirmate, mandatele acordate si alte documente cu caracter similar), încheiate de catre S.C. „ Administratia Zonei Libere” Giurgiu S.A. cu utilizatorul.

b) persoane juridice straine
– documentele legale de constituire a societatii comerciale în strainatate, traduse si legalizate în România;
– certificatul de înmatriculare a societatii la Registrul Firmelor, unde societatea are sediul social;
– documente de înregistrare a unei subunitati ( sucursala, reprezentanta pe teritoriul României )
– certificatul de înregistrare fiscala;
– cererea completata conform modelul tip, anexa 2 la OMLPTL nr.1431/2002;
– împuternicirea persoanei care reprezinta firma pentru îndeplinirea formalitatilor necesare eliberarii licentei de lucru în Zona Libera Giurgiu;
– contract de concesiune, închiriere, asociere sau de prestari de servicii (inclusiv comenzile confirmate, ofertele confirmate, mandatele acordate si alte documente cu caracter similar), încheiate de catre S.C. „ Administratia Zonei Libere” Giurgiu S.A. cu utilizatorul.
– obtinerea aprobarii de evidenta operativa de la Biroul Vamal Zona Libera Giurgiu.

c ) persoane fizice
– cererea completata conform modelul tip, anexa 2 la OMLPTL nr.1431/2002;
– contract de concesiune, închiriere, asociere sau de prestari de servicii (inclusiv comenzile confirmate, ofertele confirmate, mandatele acordate si alte documente cu caracter similar), încheiate de catre S.C. „ Administratia Zonei Libere” Giurgiu S.A. cu utilizatorul ;
– actul de identificare a persoanei ( buletin de identitate, carte de identitate sa.) ;
– cazierul judiciar ;
– adeverinta fiscala eliberata de organele fiscale teritoriale unde persoana domiciliaza.

2. Pentru « TERT UTILIZATOR « – agent economic sau persoana fizica care are relatii contractuale cu un utilizator al Zonei Libere.

a) persoane juridice române
– documentele legale de constituire a societatii comerciale ( statutul si contractul de societate, hotarârea judecatoreasca sau actul unic de constituire, eventuale acte aditionale de modificare a unor clauze din actul constitutiv );
– certificatul de înmatriculare a societatii la Oficiul Registrului Comertului unde firma are sediul social;
– certificatul de înregistrare fiscala ;
– cererea completata conform modelul tip, anexa 2 la OMLPTL nr.1431/2002;
– împuternicirea persoanei care reprezinta firma pentru îndeplinirea formalitatilor necesare eliberarii licentei de lucru în Zona Libera Giurgiu;
– contractul de închiriere, asociere sau de prestari de servicii (inclusiv comenzile confirmate, ofertele confirmate, mandatele acordate si alte documente cu caracter similar), încheiat între utilizatorul Zonei Libere Giurgiu si tertul utilizator .

b) persoane juridice straine
– documentele legale de constituire a societatii comerciale în strainatate, traduse si legalizate în România;
– certificatul de înmatriculare a societatii la Registrul Firmelor, unde societatea are sediul social;
– documente de înregistrare a unei subunitati ( sucursala, reprezentanta pe teritoriul României )
– certificatul de înregistrare fiscala;
– cererea completata conform modelul tip, anexa 2 la OMLPTL nr.1431/2002;
– împuternicirea persoanei care reprezinta firma pentru îndeplinirea formalitatilor necesare eliberarii licentei de lucru în Zona Libera Giurgiu;
– contractul de închiriere, asociere sau de prestari de servicii (inclusiv comenzile confirmate, ofertele confirmate, mandatele acordate si alte documente cu caracter similar), încheiate de catre utilizatorul Zonei Libere Giurgiu cu tertul utilizatorul.
– obtinerea aprobarii de evidenta operativa de la Biroul Vamal Zona Libera Giurgiu.

c) persoane fizice
– cererea completata conform modelul tip, anexa 2 la OMLPTL nr.1431/2002;
– contractul de închiriere, asociere sau de prestari de servicii (inclusiv comenzile confirmate, ofertele confirmate, mandatele acordate si alte documente cu caracter similar), încheiate de catre utilizatorul Zonei Libere Giurgiu cu tertul utilizatorul.
– actul de identificare a persoanei ( buletin de identitate, carte de identitate sa.) ;
– cazierul judiciar ;
– adeverinta fiscala eliberata de organele fiscale teritoriale unde persoana domiciliaza.

Acest articol a fost publicat în Marketing. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *