Catalin Lupu, actualul consilier al prefectului PSD Giurgiu, vedetă naţională!
Isprăvile penale ale psd-istului din gaşca Mina şochează audienţa

Acest articol a fost publicat în Reportaje. Salvează legătura permanentă.

Un răspuns la Catalin Lupu, actualul consilier al prefectului PSD Giurgiu, vedetă naţională!
Isprăvile penale ale psd-istului din gaşca Mina şochează audienţa

 1. Lupu Serban Marius Catalin spune:

  Către: Giurgiu Impact Media

  Adresa: Giurgiu, B-dul Bucuresti, Bl. 70/1D, Sc. B, Et. 3, Ap. 31, Jud. Giurgiu

  Ref: Notificare privind incalcarea unui drept fundamental cat si exercitarea dreptului de stergere, a datelor personale si informatiilor detinute/publicate/difuzate de/pe site-ul

  Giurgiu Impact Media
  https://giurgiuimpactmedia.ro

  Stimate Domnule,

  Subsemnatul LUPU-SERBAN MARIUS-CATALIN, domiciliat în Bucuresti, Sector 5, str. Sg. Dumitru Tablan nr. 2, et.2, ap. 12, identificat cu CI seria RK nr. 872590 eliberata de SPCEP Sector 5 la data de 01.02.2022, CNP 1750807520038, telefon 0731.776.631, vă înaintez prezenta:

  NOTIFICARE

  Prin care, va aduc la cunostinta ca ati incalcat un drept fundamental al subsemnatului ocrotit de art 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (denumita in continuare « Carta ») prin divulgarea de date cu caracter personal ale subsemnatului fara acord si solicit, totodata, stergerea/eliminarea tuturor datelor cu caracter personal si informatiilor pe care le detineti in baza de date, pe site cat si alte publicatii pe care le detineti, cu privire la subsemnatul.

  – In data de 14.11.2022 pe site-ul giurgiuimpactmedia.ro (https://giurgiuimpactmedia.ro/catalin-lupu-actualul-consilier-al-prefectului-psd-giurgiu-vedeta-nationalaispravile-penale-ale-psd-istului-din-gasca-mina-socheaza-audienta), ati divulgat date cu caracter personal ale subsemnatului fara acordul meu si fara alt temei legal (CNP-ul, seria cartii de identitate si numarul acesteia, domiciliul) prin afisarea publica a unui angajament de plata al subsemnatului;
  – Prin divulgarea datelor cu caracter personal in mod neautorizat ati incalcat un drept fundamental al subsemnatului ocrotit de dispozitiile art 8 din Carta Drepturilor Fundamnetale a UE cat si drepturile prevazute de Regulamentul 679/2016;
  – Prin afisarea in mod public a documentului ce continea date confidentiale, ati expus pe subsemnatul unor riscuri foarte mari (divulgare mai ales a CNP-ului, data cu caracter sensibil) iar aceasta actiune atrage sanctiuni de ordin contraventional, civil si chiar penal;
  – Ati afisat in mod ilegal acel document fara consimtamantul subsemnatului si fara sa-mi fie adus la cunostinta prezentul inscris.

  Având în vedere situația actuală, drepturile subsemnatului prevalează asupra drepturilor utilizatorilor de internet și ai giurgiuimpactmedia.ro. Totodată, imaginea si viata privata a subsemnatului reprezintă unele dintre principalele atribute ale personalității, protecția dreptului la viața privată prezintă o importanță deosebită, dată fiind divulgarea documentului confidential ce contine informații deosebit de personale ce conduc la o expunere mare care poate atrage consecinte foarte grave in viata subsemnatului (ex: divulgare CNP si date Carte identitate ce pot fi utilizate de o terta persoana la diverse achizitii in numele subsemnatului, plati diverse, credite, etc. fara a se limita la acestea).

  Față de cele de mai sus, în temeiul art. 17 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare ”RGPD”) și jurisprudența CJUE în materia ”dreptului la ștergerea datelor “dreptul de a fi uitat”, dar și a art. 14 și următoarele din Legea nr. 102/2005, republicată,

  VA NOTIFIC

  – să procedați la ștergerea/eliminarea tuturor datelor cu caracter personal și informațiilor pe care le dețineți în baza de date cu privire la subsemnatul, LUPU-SERBAN MARIUS CATALIN și, totodată, ștergerea/eliminarea publicațiilor afișate pe site-ul giurgiuimpactmedia.ro și, implicit, pe Internet cu ajutorul motorului de căutare al Google, cat si stergerea/eliminarea de pe site a articolului in care divulgati documentul confidential care contine date cu caracter personal ale subsemnatului.
  – să procedați la notificarea terţilor/partenerilor cărora le-au fost dezvăluite toate datele cu caracter personal și informațiile, inclusiv publicațiile de pe site care îl privesc pe subsemnatul, că acestea au fost șterese/eliminate, iar în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei, să transmiteți dovezi pe cale electronică la următoarea adresă de e-mail: lupucatalin08@gmail.com, cu privire la cele anterior solicitate;
  – sa ne comunicati la aceeasi adresa de email mentionata mai sus, in termen de 10 zile, care este motivul pentru care ati difuzat in mod neautorizat si fara consimtamantul subsemnatului acest document care contine date cu caracter personal.

  Având în vedere toate cele de mai sus, prevederile art. 3 alin. (1) din RGPD și considerentele ce rezultă din hotărârea CJUE din 13 mai 2014 din cauza Cauza C-131/12, Google Spain SL și Google Inc. împotriva Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) și Mario Costeja González, vă aduc la cunoștință că, în cazul în care nu se va da curs solicitărilor de mai sus, voi avea în vedere exercitarea competențelor corective prevăzute de art. 57 și 58, ambele din RGPD și toate demersurile legale care se impun.

  Totodata, imi rezerv dreptul de a solicita daune morale si orice alte despagubiri pentru incalcarea dreptului fundamental prevazut la art. 8 din Carta prin divulgarea de date cu caracter personal fara acordul subsemnatului cat si formularea unei plangeri la ANSPDCP.

  Data: 18.01.2023

  LUPU-SERBAN MARIUS-CATALIN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *